Bestilling av nøkler og garasjeportsåpnere

Hvis du trenger en ny nøkkel eller en ny åpner til garasjeporten

bes du ta kontakt på e-post:  drift@frydenlundborettslag.no

eller  på telefon 46 97 11 18 i kontortiden (se under kontor i menyen)

 

Styrerommet i Dragonstien 99, har nå fått bankterminal, slik at betaling gjøres med bankkort.

Bestilling av nøkler