top of page

VASKING AV GARASJENE

 

Ons.13. Juni     Dragonstien  14,  øvre og nedre plan.   

                          Dragonstien 103, øvre plan.

 

Tors.14. Juni.    Dragonstien   97, øvre og nedre plan

                         Dragonstien 103, nedre plan.

 

 

 

Det arbeides i tidsrommet fra kl. 8 til kl. 18:00

 

 

 

 

Garasjeanleggene skal feies og vaskes i tidsrommet som nevnt ovenfor.

 

Bilene må  parkeres på gjesteparkeringen eller på ballplassen i nevnte tidsrom.

bottom of page