VASKING AV GARASJENE

 

Ons.13. Juni     Dragonstien  14,  øvre og nedre plan.   

                          Dragonstien 103, øvre plan.

 

Tors.14. Juni.    Dragonstien   97, øvre og nedre plan

                         Dragonstien 103, nedre plan.

 

 

 

Det arbeides i tidsrommet fra kl. 8 til kl. 18:00

 

 

 

 

Garasjeanleggene skal feies og vaskes i tidsrommet som nevnt ovenfor.

 

Bilene må  parkeres på gjesteparkeringen eller på ballplassen i nevnte tidsrom.