top of page

INFOSKRIV NR.  10 - 2019

 

​​

 

Utleie av garasjer

Den enkelte andelseier har anledning til privat utleie av sin parkeringsplass, garasjene i Dragonstien 14, 97 og 103. Det er likevel en begrensing i at utleie kun kan skje til andre andelseiere eller beboere i Frydenlund Borettslag. Dette har med at vi ikke ønsker at personer utenfor borettslaget skal ha nøkler og tilgang til våre bygg.

Styret gjør også oppmerksom på at selv om en plass leies ut, er det likevel er andelseiers ansvar at parkeringsplassen benyttes i henhold til regler og retningslinjer for dette. Kjøretøy som parkeres må være forsikret. Om det oppstår skader, f.eks brann ifbm. parkert kjøretøy og dette ikke er forsikret vil det være andelseier som er ansvarlig overfor borettslaget.

Refusjon sikringsskap

Da har vi omsider, med noen få unntak, iverksatt refusjon for de som selv helt eller delvis hadde oppgradert til automatsikringer for egen kostnad. Alle sikringsskap i borettslaget er nå oppgradert til ny standard. I den forbindelse bestemte styret at de som allerede var oppgradert eller delvis oppgradert skal få refundert inntil kr 5000,- + mva. for leiligheter, og inntil kr. 7500,- pluss mva. for småhus. Beløpene er i forhold til hva som er blitt utført/ikke utført, og er lik det beløpet borettslaget betaler mindre til leverandøren som utførte arbeidet. Hos noen er det gjort ekstra arbeid slik at noen skal betale ett mindre beløp.

 

Refusjon vil bli avregnet med fratrekk/tillegg på husleiefaktura. Beløp som skal betales vil være i størrelsesorden kr. 300 – 1.500 for de fleste som har fått utført pålagt oppgradering. Styret beklager at dette har tatt lenger tid enn andelseierne kunne forvente.

Piper – husk å tømme feieluker

For dere som har pipe i småhus eller leilighet. Vi minner om at det er andelseiers ansvar å sjekke og eventuelt rense feieluka for sine pipeløp. Sommeren når det ikke fyres er en fin tid for å gjøre det. Gjør det nå så er dere klar for å legge i ovnen, eller på peisen, når det blir kjølig til høsten.

 

Blomsterkasser utvendig på rekkverk balkonger og terrasser er ikke tillatt

Styret har fått noen henvendelser om hvilke regler som gjelder for å henge blomsterkasser på balkong- og terrasserekkverk. Styret understreker at dette er ikke tillatt i Frydenlund borettslag. Først og fremst på grunn av sikkerhet. En blomsterkasse som ved et uhell faller ned er en åpenbar risiko for liv og helse. I tillegg er det mer praktiske hensyn som vannsøl og blomsterjord mv. som lett faller ned på naboens balkong, terrasse eller markise. Så derfor en vennlig henstilling til andelseiere om å respektere dette. Blomsterkasser på balkong- og terrasserekkverk SKAL festes på innsiden – IKKE utvendig.

Boder utvendig på terrasser – blending av låsekasse/sylinder på bod-dør

Gjelder Dragonstien 12, 14, 16 og 97 A og B.

Vi har fått flere henvendelser vedrørende bod-dører på utvendige terrasser. Ved en misforståelse har disse ikke blitt blendet, der det kan monteres låsesylinder. Tanken fra leverandør var nok at den enkelte ville sette på egen låsesylinder, og derfor ble ikke disse blendet. For de som ikke har tenkt å montere låsesylinder kan dere henvende dere på byggekontoret i Pionerstien 1 så vil dere få utlevert blendelokk til bod-døren. Om noen synes det er vanskelig å montere disse kan dere ta kontakt med vaktmester.  (For Dragonstien 97 C og D, samt Dragonstien 103 vil entreprenøren gjøre dette)

 

FERIEAVVIKLING

Kontoret er stengt i tidsrommet 8. til 26. juli 2019. Husk om nødvendig å fylle opp vaskekort innen 5/7. En i styret har alltid vakt på telefon 46 97 11 18.

 

Nye nøkler.

Vi minner om at alle må hente nye nøkler også dere som bor i småhusene, da de gir tilgang til garasjeplassene deres og vaskeriene som har utvendig dør.

 

Dere som har bestilt ekstra nøkler, kan nå hente de på kontoret. De lages ferdig i ledige stunder, men kan også programmeres mens du venter. Det tar omkring 3-10 minutter avhengig av antall nøkler.  Nøklene koster kr 310,- pr. stk. og betales med bankkort – ikke Visa.  Husk legitimasjon!

bottom of page