INFOSKRIV NR 11- 2019

Brannvernrunde

Frydenlund borettslag har avtale med Norsk Brannvernforening om at de gjennomfører en årlig brannvernrunde i borettslaget for å sjekke status på brannslukkingsapparater og røykvarslere. Det vil bli gjennomført brannvernrunde følgende datoer:

Tirsdag 20. august besøkes:  Terrasseblokker Dragonstien 12, 14, 16, 97, 103.

Onsdag 21. august besøkes:   Punkthus Dragonstien 99 og 101, Pionerstien 1, 8, 10, 12

Tirsdag 27. august besøkes:   Småhus Dragonstien 27 - 93

 

Tirsdag 4. september vil det i tillegg være en oppfølgingsrunde for alle enheter som ikke var tilgjengelig på de første datoene. Det vil også sendes ut et eget skriv i forkant av de oppgitte datoene som en påminnelse. Ta godt imot de som kommer på ett kort besøk til dere disse dagene. De gjør en viktig jobb i forhold til brannsikkerheten i borettslaget.

 

Merk også at inntil det nye brannvarslingsanlegget er i drift (ca. 1.12) så er det viktig at eksisterende røykvarslere er på plass der de skal, og som nevnt innledningsvis, de vil bli sjekket på denne brannvernrunden.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte 9V batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Kabling brannvarslingsanlegg leiligheter

Da har vi fått datoer fra Tallberg AS med hensyn til videre arbeid med installasjon av brannvarslingsanlegg og kabling for dette til den enkelte leilighet.

Følgende datoer er planlagt hvor Tallberg må ha tilgang til leiligheter.

 

Dragonstien 103 A                      12.08    

Dragonstien 103 B                      13.08     

Dragonstien 103 C                     14.08

Dragonstien 99: 1-2-3 etg.          15.08  

Dragonstien 99: 4-5 etg.             16.08  

Dragonstien 101: 1-2-3 etg.         19.08  

Dragonstien 101: 4-5 etg.            20.08

Pionerstien 1:  1-2-3 etg.             21.08  

Pionerstien 1:  4-5 etg.                22.08

Pionerstien 8: U-1-2 etg.             26.08

Pionerstien 8: 3-4-5 etg               27.08

 

For dere som ikke klarer å være tilstede, kontakt: 

 

Tallberg Elektro A/S tlf. 45219958 eller 92817312  bjornhenning@tallberg.no

 

Søppel og matrester

Fra tid til annen får styret tilbakemelding fra andelseiere om at de finner matavfall i busker og kratt, på nedsiden av terrasseblokker etc. Nå siste var det registrert mat og matrester rundt Dragonstien 99 - 101, langs vei, i busker og blomsterbed. Dette er veldig uheldig med tanke på skadedyr, og for borettslagets hunder og katter som da kanskje spiser noe de ikke burde.

Vi ber om at enhver er ansvarlig og kaster søppel og avfall i egnede avfallsbeholdere. Konsekvensen på kort og lang sikt av slik adferd er at borettslaget blir utrivelig, samt at det kommer mus og rotter som i verste fall tar seg innomhus med de konsekvenser det får. VI MÅ SKJERPE OSS!   

 

Vaskeri Pionerstien 10 - toalett

Arbeidene med rehabilitering av Pionerstien 8, 10 og 12 er nå godt i gang. I den anledning har vi gitt entreprenøren tillatelse til å benytte toalettet i vaskeriet i Pionerstien 10. Betingelsen er selvfølgelig at man forlater det slik det var når en tok det i bruk. Om noen opplever at det ikke etterleves ber vi om at styret varsles.

 

Nye nøkler

Det er fortsatt noen som ikke har hentet de nye nøklene og nøkler som er bestilt i tillegg.

Disse kan hentes på styrerommet i Dragonstien 99.

 

Låsing av dører

Minner om at oppgangsdørene skal holdes låst. Det samme gjelder dørene til vaskeriene. Noen vaskerier har også tilgang fra innsiden. Også denne døren skal holdes låst da flere har tilgang til vaskeriene, men ikke skal ha tilgang videre inn.

 

Papircontainere

Papircontainerne blir av og til fulle. Søppel skal likevel ikke settes utenfor. Imidlertid er det et tips at når man legger inn papir så kast det til sidene i containeren. Ofte virker de fulle da papiret legges rett inn og det ser etterhvert fullt ut selv om det er my plass til høyre og venstre i containeren.. Esker og kartonger skal trykkes flate.