INFOSKRIV nr. 15 - 2019

 

                                                                                                                                                                                                                     Oslo 8/11-2019

 

Status rehabliteringsprosjektet terrasseblokker og punkthus

Vi nærmer oss nå slutten på det store prosjektet som omfatter rehabilitering av terrasser, balkonger og fasader med mer for blokkbebyggelsen. Styret har gjennomført ferdig-møter med andelseiere i Dragonstien 12, 14, 16, 99, 101 og Pionerstien 1. Dette for å forsikre oss om at eventuelle feil og mangler hos den enkelte andelseier blir fulgt opp og rettet.

Dragonstien 97 og 103 har fått tildelt skjemaer for å melde eventuelle feil, og det vil bli invitert til ferdig-møter når entreprenøren melder at feil og mangler er rettet for disse adressene.

For Pionerstien 8, 10 og 12 er det nå i hovedsak arbeidene med innglassing av balkonger og markiser som gjenstår. I tillegg oppgradering av inngangspartiene med å fylle opp terrenget som over tid har sunket, legge betongheller på nytt og skifte ut de som er ødelagt.

Vi har fått noen spørsmål mht. stillaser som fortsatt står oppe ifbm. Pio 8, 10 og 12. Dette skyldes arbeidene med innglassing hvor det tas mål av hver enkelt balkong for å få riktige beslag og glass til disse. Stillaser vil bli tatt ned så snart det ikke lenger er bruk for dem.

Andelseierne i Pionerstien 8, 10 og 12 vil også snart få tilsendt ferdig-skjemaer for melding av feil og mangler. Disse vil bli sendt ut før innglassingen er fullført. Styret ber om at eventuelle feil og mangler på innglassing i Pio 8, 10 og 12 gjøres når styret innkaller til ferdig-møte.

Dato for ferdig-møter er pt. ikke fastsatt, og det vil ikke være før i desember, da entreprenøren må få tid til å rette opp eventuelle feil og mangler. Ett unntak for dette vil være om det meldes fall-feil på balkonger. Pga. utetemperaturen vil den type feil ikke bli rettet før til våren når det er tilstrekkelig varmt utendørs.

 

                                                                                                                                                                               Brannvernrunden:

Brannvern

301 av 346 leiligheter ble kontrollert: Ca. 25 pulverapparat blir nå skiftet ut på grunn av alder eller feil. Trykktesting av brannslanger ble også utført. Disse utbedres der det trengs. Forøvrig vil det nye brannvarslingsanlegget gjøre at sikkerheten blir mye bedre. Den gamle brannalarmen i gangen kan flyttes til stuen. Mange leiligheter mangler røykvarsler der.  (Tips: røykvarslere skal monteres 50 cm fra vegg).  Slukkeskum, brannteppe og slukkespray er eventuelt gode tilleggsslukkere! Pulverapparat bør vendes minst 2 ganger i året for å hindre at pulveret klumper seg!           

 

 

Mvh  Styret