INFOSKRIV NR 4. 2019     

Nytt lås- og nøkkelsystem

Borettslagets lås- og nøkkelsystem er fra byggeåret 1979/80 og er derfor i ferd med å bli utdatert. Styret har siden i fjor vår kjørt en anbudsprosess på nytt lås- og nøkkelsystem for inngangsdører, fellesdører til boder, vaskerier og garasjer. Vi har nå konkludert med at vi velger et system som kalles iLOQ. Leverandør er Lås 1 AS. Planene for installasjon og bytte til iLOQ er at det nye lås- og nøkkelsystemet skal være installert innen utgangen av juni. Andelseiere vil bli informert i den videre prosessen med å bytte til nye låssylindere og nøkler Se systemet her:   www.iloq.com/nb/teknologi/det-digitale-lassystem-iloq-s10/

 

Gjesteparkering og parkering i borettslaget generelt

Smart Security som var borettslagets leverandør av parkeringskontroll har solgt sin virksomhet til P-Service AS. Borettslaget har derfor innhentet tilbud fra andre leverandører av denne type tjenester, blant annet med bakgrunn i at parkeringsappen fra Smart Security ikke ga noen kvittering på registrert parkering. Styret har besluttet å inngå ny avtale om parkeringstjenester med Østlandske Parkering AS. Fra 1. april vil det derfor være Østlandske Parkering som kontrollerer parkeringen i borettslaget og som har rett til å skrive ut parkeringsbøter ved overtredelse av borettslagets regler for dette. Nærmere info om ny parkeringsapp og kort vil komme. Det vil være en overgangsordning med hensyn til å oppdatere skilting mv. 

 

HMS – Norsk Brannvern AS

Borettslaget har inngått avtale med Norsk Brannvern AS om brannvernforebyggende tiltak. Blant annet vil leverandøren årlig besøke alle husstander i borettslaget og kontrollere brannslukkingsapparater og bytte batterier i røykvarslere. For brannslukkingsapparater som det registreres feil på vil disse bli reparert og/eller skiftet ut på borettslagets regning. Det vil bli informert ved oppslag og infoskriv når leverandøren skal gjennomføre denne runden.

 

Rehabiliteringsprosjektet – åpent kontor mandag. 25. mars og 1. april kl. 1815 – 1900.

Byggekomiteen registrerer at det er mange som har spørsmål i tilknytning til rehabiliterings-prosjektet. Styret har derfor besluttet som en prøveordning at vi har åpent kontor i Dragonstien 99 mandag 25. mars og 1. april - tidsrom kl. 1815 – 1900. Hensikten er å ta imot spørsmål som andelseierne har knyttet til rehabiliteringsprosjektet. Vi tar forbehold om at det vil være spørsmål som må avklares med entreprenøren, eller er av en slik karakter i det må undersøkes nærmere. Vi ber også om forståelse for at det kun vil være spørsmål relatert til rehabiliteringsprosjektet som besvares. Andre spørsmål og ærender henvises til borettslagets vanlige åpningstider mandag, onsdag og fredag. Det vil bli vurdert om ordningen videreføres etter påske.

 

Garasjene – parkeringsplasser, lagring og garasjevask

Vi minner igjen om husordensreglene og at det ikke er lov til å benytte p-plasser i garasjen som lagring av dekk, batterier, skibokser osv. Vaktmestertjenesten vil gjennomføre rydding 8. og 9. april med tømming av garasjene for ulovlig lagrede ting. Det som eventuelt fjernes fra parkeringsplassene vil bli levert på avfallsplass for destruering. Vi ber om at andelseiere merker seg dette og at de det gjelder forstår at reglene for lagring på p-plasser i garasjene må overholdes.

 

Styret informerer også om at årets garasjevask utføres 20. og 21. mai. Det er enighet om at i år skal biler som ikke er flyttet taues ut av garasjen. Kostnadene for dette blir belastet den enkelte andelseier. Konsekvensen ved å ikke flytte bilen på disse dagene vil bli tydelig kommunisert. For andelseiere som har planlagt ferie på dette tidspunktet er det viktig at man merker seg disse datoene. Når vi nå informerer om dette på ett tidlig tidspunkt er det ingen unnskyldning at man er på ferie på det aktuelle tidspunktet.

 

Avtale med Elektro-Sivert Installasjon AS

Borettslaget har inngått serviceavtale med Elektro-Sivert Installasjon AS. Avtalen innebærer at andelseiere gis en rabattert timepris ved private oppdrag som den enkelte ønsker å få utført.  Vi vet at det er en del andelseiere som etter installasjon av automatsikringer kan ha behov for å få etablert en eller flere nye strømkurser. Kontaktinfo for å avtale befaring og eventuelt be om tilbud er:

Serviceleder - Joakim Grønstad, e-post: joakim@elektro-sivert.no  – mobil 9488 1905.

 

Private elektrikerarbeider.

I forbindelse med oppgradering av sikringsskapene og nye sikringer, er det noen som har behov for å installere nye kurser. Vi gjør oppmerksom på at alle installasjoner som trekkes gjennom fellesarealer eller krever boring av hull fra fellesarealer ikke kan gjøre dette uten styrets tillatelse.