INFOSKRIV NR  9 - 2019

Parkering - skal gjøres innenfor oppmerket areal

Vi gjør oppmerksom på at parkering på gjesteparkering gjelder på oppmerkede plasser. Det samme gjelder også for borettslagets p-plasser som leies ut til andelseiere. Det er IKKE «fritt frem» å parkere utenfor oppmerket areal. Styret ber om at hver enkelt være seg bevisst at det parkeres innenfor oppmerket område, og i verste fall kan det være grunnlag for parkeringsbot om  kjøretøy parkerer innenfor 2 plasser eller vesentlig utenfor oppmerking

Nytt låssystem – gjelder også småhus for garasjene

Det er fortsatt en del andelseiere som ikke har hentet nøkler til det nye låssystemet. Spesielt gjelder dette for småhusene. Nye nøkler gjelder også for garasjene. Mange av dere har fjernkontroll til porten, så da merker man ikke umiddelbart at man skulle hatt ny nøkkel. Men det skiftes lås på dører og låsen til portene (om man ikke har fjernkontroll), så viktig at også småhuseiere henter sine nøkler på kontoret i Dragonstien 99 så snart som mulig. Kontoret er åpent onsdag 29. Mai  til kl. 18.00. Etter kl 16:00 er det kun for nøkkelhenting.

MC-plasser i Dragonsstien 14 ledig

Vi har 3 plasser for MC/Scooter som kan leies av andelseiere. Disse er på øverste plan i Dragonstien 14. Plass nr. 6103, 6104 og 6106. Leie kr. 77,- per måned, samt et ekspedisjonsgebyr til OBOS forvaltning på kr. 715, -.

 

Vaskeriet i Dragonsstien 14 er nå åpnet.

Som informert i infoskriv i desember 2018 så ble vi nødt til å stenge vaskeriet i Dragonstien 14. Årsaken var at noen gjentatte ganger gjorde hærverk på timer displayet på en av vaskemaskinene. Åpenbart i den hensikt å kunne vaske gratis. Vi har nå reparert displayet igjen og håper at de som gjorde dette ikke gjentar det.

Varmepumpe i leiligheter

Styret har fått flere henvendelser angående installasjon av varmepumpe i leiligheter. Her må regler og retningslinjer etableres. Styret vil gjøre en vurdering av om det på visse vilkår kan godkjennes.

  • Det må stilles støykrav til den delen av varmepumpa som plasseres utvendig.

  • Gjennomføring fra yttervegg må utføres på en slik måte at utvendig vindsperre ikke ødelegges.

  • Det må gjøres en kvalifisert og faglig vurdering på om det kan oppstå konflikt i forhold til eksisterende ventilasjonsanlegg mm.

Det betyr at per dags dato er det ikke tillatt å installere varmepumpe i leiligheter. Forespørsler om godkjenning vil ikke bli behandlet før en har på plass generelle regler og retningslinjer.

Vi oppfatter at bakgrunnen for mange av henvendelsene er økning i strømprisen siste 12 måneder. Det kan være lurt å avvente effekten som rehabiliteringen vil ha på strømforbruk til oppvarming. Mange har erfart at strømforbruket har blitt vesentlig redusert etter tilleggsisoleringen med ny vindsperre som gjøres ifbm. rehabiliteringen.

 

 

 

Informasjonsskriv på e-post

Det er mulig for beboere å få informasjonsskrivet fra Frydenlund Borettslag tilsendt via e-post. Jo flere som melder seg på til det, jo bedre er det, da det både sparer papir, miljø og arbeid. Det bestilles via nettsiden vår på https://www.frydenlundborettslag.no/elektronisk-info eller på e-post til drift@frydenlundborettslag.no