Velkommen til Frydenlund Borettslag !

Frydenlund Borettslag er et pent beliggende borettslag nordøst i Oslo, på grensen til Lørenskog. Det består av 346 enheter fordelt på leiligheter i punkthus, terrasseblokker og småhus med flere grønne arealer.
 

Borettslaget ble bygget i 1979/1980, og har jevnlig blitt vedlikeholdt. Det siste prosjektet var utvendig maling av alle småhus, samt at alle nedløp fra takene ble byttet.. I 2014 ble alle vinduer og balkongdører i hele borettslaget skiftet ut. For tiden pågår det en oppgradering av fasader, terrasser og balkonger

Frydenlund Borettslag

Dragonstien 99, 1062 OSLO
Kontortelefon: 
46 97 11 18 Man,Ons,Fre

Vaktmester:
E-post: post@bygardsservice.no

Telefon : 905 20 631

Styreleder: Anita Evensløkken

Telefon 482 73 399
E-post: styret@frydenlundborettslag.no