top of page

Velkommen til Frydenlund Borettslag !

Frydenlund Borettslag er et pent beliggende borettslag nordøst i Oslo, på grensen til Lørenskog. Det består av 346 enheter fordelt på leiligheter i punkthus, terrasseblokker og småhus med flere grønne arealer.
 

Borettslaget ble bygget i 1979/1980, og har jevnlig blitt vedlikeholdt. Det siste prosjektet var utvendig maling av alle småhus, samt at alle nedløp fra takene ble byttet.. I 2014 ble alle vinduer og balkongdører i hele borettslaget skiftet ut. For tiden pågår det en oppgradering av fasader, terrasser og balkonger

bottom of page