Elbil-lading

 

Beboere med parkeringsplass inne i garasjeanleggene , kan nå bestille elbil-lader på sin plass.

Den enkelte betaler selv for lader av typen ZapCharger Pro fra Zaptec og for eget strømforbruk. I tillegg betales det et lite beløp månedlig for drift av anlegget.

Kontakt styret for mer informasjon. Se bestillingsskjema for priser. Fyll ut skjema og lever det i postkassen til styret i Dragonstien 99 eller scann og send på epost til drift@frydenlundborettslag.no, eller benytt knappen : Bestill elektronisk,