Elbil-lading

 

Beboere med parkeringplass inne i garasjeanleggene , kan nå bestille elbil-lader på sin plass.

Den enkelte betaler selv for lader av typen ZapCharger Pro fra Zaptec og for eget strømforbruk. Det betales et månedlig beløp akonto som avregnes 2 ganger i året mot faktisk forbruk for den enkelte, samt et lite beløp for drift av anlegget.

Kontakt styret for mer informasjon. Se bestillingsskjema for priser. Fyll ut skjema og lever det i postkassen til styret i Dragonstien 99 eller scan og send på epost til drift@frydenlundborettslag.no, eller benytt knappen : Bestill elektronisk,

Frydenlund Borettslag

Dragonstien 99, 1062 OSLO
Kontortelefon: 
46 97 11 18 Man,Ons,Fre

Vaktmester:
E-post: post@bygardsservice.no

Telefon : 905 20 631

Styreleder: Anita Evensløkken

Telefon 482 73 399
E-post: styret@frydenlundborettslag.no