top of page

Kontortid: 

Mandager     8-14   

Onsdager    12-18   

Da kontoret er bemannet med en person og det også er mange ærender ute,

kan det likevel være tomt på kontoret i perioder. Oppslag på døren viser antatt fravær.

​​​Øvrig kontaktinfo trykk her:

Kontoret - oppgaver og ansvar

Kontoret har blant annet ansvaret for administrative oppgaver slik som:

  • Drift av styrekontoret inklusive IT-drift, arkivering, datalagring, rekvisita og orden i saksmapper

  • Kopiering og utdeling av informasjon til beboere

  • Ajourholde lister 

  • Praktisk hjelp til møtegjennomføring

  • Bestilling vaskekort, nøkler, garasjeportåpnere

  • Diverse daglige driftsoppgaver for Borettslaget

bottom of page