INFOSKRIV VIA E-POST.

Borettslaget kan nå tilby å sende informasjonsskriv til beboere elektronisk via vedlegg på e-post i stedet for via fysisk brev i postkassen. Dette vil  både både spare miljøet og redusere arbeidsmengden med utsendelse av infoskrivene. I tillegg er det lett for beboere å lagre skrivene elektronisk.

Bestilling kan gjøres på nedenstående skjema. Gjelder kun andelseiere.

For å lette ombæring av infoskriv, vil postkassene bli merket for dere som skal ha skrivene via e-post.

NB Med leilighetsnr menes Frydenlund Borettslags interne nr - ikke det offentlige H-nummeret.

Jeg ønsker infoskriv via e-post