top of page
INFOSKRIV VIA E-POST.

Borettslaget sender ut  informasjonsskriv til beboere elektronisk via vedlegg på e-post i stedet for via fysisk brev i postkassen. Dette både sparer miljøet og redusere arbeidsmengden med utsendelse av infoskrivene. I tillegg er det lett for beboere å lagre skrivene elektronisk.

NB Med leilighetsnr menes Frydenlund Borettslags interne nr - ikke det offentlige H-nummeret.

Jeg reserverer meg mot  infoskriv via e-post

bottom of page