Kommunale veier i borettslaget

Deler av veinettet Pionerstien og Dragonstien er kommunal vei og det er  Oslo kommune og ikke vaktmesteren i borettslaget som har ansvar for disse

noe som gjelder blant annet ansvaret for  måking ,strøing, gatelys, skilting o.l.

Kontakt kommunen ved feil og mangler

Meld fra om manglende måking og strøing www.bymelding.no.

Her kan du også melde om alle andre feil og mangler som kommunene har ansvar for.

Eller ring på tlf: 900 75 504 (Total Uteservice AS)

Frydenlund Borettslag

Dragonstien 99, 1062 OSLO
Kontortelefon: 
46 97 11 18 Man,Ons,Fre

Vaktmester:
E-post: post@bygardsservice.no

Telefon : 905 20 631

Styreleder: Anita Evensløkken

Telefon 482 73 399
E-post: styret@frydenlundborettslag.no