Blokkene

121 av borettslagets boenheter ligger i 5- og 6-etasjers teglsteinsblokker, - de 6 såkalte "Punkthusene". Disse 6 blokkene inneholder attraktive leiligheter i mange forskjellige størrelser, og ligger plassert jevnt fordelt rundt på borettslagets totalt 71 mål.

 

Det er flere av beboerne i disse røde teglsteinsblokkene som har benyttet seg av muligheten for å glasse inn sine balkonger, og på denne måten greid å skape seg sine egne frodige vinterhager!

 

Borettslaget preges generelt av et godt samhold mellom naboene, noe som blant annet gir seg utslag i at tallrike familier fra flere av blokkene møtes tradisjonen tro til felles grillfest hvert år!

Frydenlund Borettslag

Dragonstien 99, 1062 OSLO
Kontortelefon: 
46 97 11 18 Man,Ons,Fre

Vaktmester:
E-post: post@bygardsservice.no

Telefon : 905 20 631

Styreleder: Anita Evensløkken

Telefon 482 73 399
E-post: styret@frydenlundborettslag.no