top of page

Parkering i borettslaget

I borettslaget er det 39 utendørs parkeringsplasser for personbiler som leies ut etter ventelister. Dette koster p. t. kr 180,- pr. måned. I tillegg  et gebyr for administrasjonskostnader som betales til OBOS.

Dersom du ønsker å stå på venteliste for å få plass, ta kontakt med styret på styret@frydenlund borettslag.no eller telefon 46 97 11 18.

Forøvrig se husordensreglene for våre regler for parkering på gjesteparkeringen oig i borettslaget forøvrig. Se fanen "om oss"

Parkering og vaktselskap

Borettslaget har avtale med parkering og vaktselskapet Østlandskeparkering A/S  fra 1/4-2019 når det gjelder kontroll og oppfølging av bilkjøring, parkeringsregler, stopp for av- og pålessing, nødvendig skilting i området etc., samt at dette foregår iht. våre husordensregler og vedtekter.  På gjesteparkeringen må tilreisende gjester registreres via www.ostlandskeparkering.no  Beboere som benytter gjesteparkeringen i  tillatt tidsrom mellom 06-18 må også registrere seg.
 

Henvendelser og forespørsler rundt disse spørsmål rettes direkte til  Østlandskeparkering, tlf.456 84 841

 

Se også praktiske informasjoner på skilt i borettslaget og på deres hjemmeside:  www.ostlandskeparkering.no

bottom of page