top of page

INFOSKRIV Nr. 12 - 2019

 

​​​

Fartsdumper vil bli etablert

Det er mange som har tilbakemeldt at det kjøres fort og uforsiktig på borettslagets område.

Styret har i styremøte 22. august besluttet at det etableres 6 fartsdumper på borettslagets veier. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke har anledning til å etablere dette på kommunale veier, men håper likevel at de 6 som nå planlegges og etableres på veier hvor vi bestemmer vil ha en positiv virkning på at hastigheten generelt for bilkjøring reduseres.

 

Vaskeriene - spørreundersøkelse

Styret arbeider stadig med vedlikehold av vaskeriene og vurderer mulige oppgraderinger og moderniseringer. I den forbindelse ber vi om at alle andelseiere svarer på et kort spørreskjema om bruken av vaskeriene (kun et svar pr andel). De som trenger spørreskjemaet på papir, eller ønsker det tilsendt direkte på e-post kan ta kontakt med styremedlem Kirsten H. Teige. K.Teige@frydenlundborettslag.no  Frist for å sende inn skjemaet er 15. september. 

 

Bruk denne linken: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJY-CarpPSwrSvgWUfXzqmCxNCwa8b-KDnba_O6qKvrCf8A/viewform?usp=sf_link

 

Vedlikeholdsnøkkel småhusbebyggelsen

4. september kl.19.00 i Menighetssalen i Ellingsrud kirke inviterer vi til infomøte angående vedlikeholdsnøkkel for småhusene. OBOS prosjekt vil stille på møtet for å presentere sine anbefalinger og svare på spørsmål.

 

Elektronisk infoskriv

Borettslaget tilbyr å sende informasjonsskriv til beboere elektronisk via vedlegg på e-post i stedet for via fysisk brev i postkassen. Det er både miljøvennlig og reduserer arbeidsmengden med utsendelse. I tillegg er det lett for beboere å lagre skrivene elektronisk. For å lette ombæring av infoskriv, vil postkassene bli merket for dere som skal ha skrivene via e-post slik at det ikke blir lagt i postkassen.  Si gjerne fra om det er noe feil med merkingen.

Bestilling kan gjøres på https://www.frydenlundborettslag.no/elektronisk-info . Gjelder kun andelseiere/beboere.

​​

bottom of page