top of page

INFOSKRIV nr. 16 - 2019

 

 

Oslo 27/11-2019

                                                                                  

Julegrantenning i Frydenlund borettslag

Styret inviterer til «Julegrantenning» på flaggplassen søndag 1. desember kl. 1800 med gløgg, pepperkaker og hornmusikk. Gratis ankomstlodd med trekning av fruktkurv. Vi har bål så den som vil, kan ta med pinne og pinnebrød.

 

Jubileum

Borettslaget fyller førti  år i 2020 og styret har tenkt å markere dette. Er det noen av dere som har lyst til å være med å planlegge og gjennomføre? Kontakt i så fall Anita Evensløkken 48273399.

 

Generalforsamling 2020

Frydenlund borettslag generalforsamling 2020 avholdes 28. april. Frist for forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen er 14. februar 2020.

 

Parkering i garasjer – MC spesielt

Vi har fått noen henvendelser på at det parkeres til ulempe for andre. Blant annet at dette gjelder der hvor en kombinerer både bil og mc på samme p-plass. Vi oppfordrer andelseiere og beboere til å ta hensyn til hverandre, og eventuelt snakke med hverandre om en opplever at naboens parkering gjør det vanskelig å benytte egen p-plass. 

Vi minner også om at det i garasjen i Dragonstien 14, øvre plan, pt. er ledig 3 stk. p-plasser for MC/Scooter. Dette er plass nr. 6103, 6104 og 6106. Det er et krav at kjøretøyet er registrert og forsikret. Leie per måned er pt. kr. 77,-.

Interesserte kan sende e-post til drift@frydenlundborettslag.no.

 

Markiser er ikke snøfangere.

Vi antar det er en forglemmelse når markiser ikke er rullet inn nå som det har blitt vinter.  Som noen av dere allerede har erfart, markisene tåler ikke, og er ikke ment å tåle den tyngden som tung våt snø utgjør. Om dere glemmer det og markise blir skadet som følge av snø, så må eventuell reparasjon dekkes av den enkelte. Jo lenger ut markisen står jo mindre tåler den av ekstra tyngde. Markise er solskjerming, kan i gitte tilfeller (om det ikke blåser mye) beskytte mot regn, og det vil være den enkeltes ansvar å vurdere risikoen.

 

Budsjett 2020 – økning i felleskost og leiepriser.

Styret har godkjent borettslagets budsjett for 2020. Som en direkte følge av rehabiliteringsprosjektene som er gjennomført i 2018/2019 vil felleskosten øke med 3 %.

Leiepriser for parkering, boder, vaskeri mv. vil også øke med 3 %.

I forbindelse med budsjettet har vi også hatt en gjennomgang av kostnaden for vask av oppganger og fellesarealer. En vurdering her er at andelseiere i terrasseblokker og punktblokker har blitt belastet en litt for liten andel av den totale avtaleprisen med rengjøringsbyrået. Månedspris trappevask endres fra 128,- til 140,- per måned.

 

Alle prisendringer ovenfor vil gjelde f.o.m. husleiefaktura for februar 2020.

 

Markiser til småhusene

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet ble det bestemt at alle småhusene skulle få en ny markise. Dessverre har leverandøren av markiser vært forsinket med sine leveranser, og blir knapt nok ferdig med det som er bestilt for blokkbebyggelsen innen prosjektet avsluttes. Vi har også erfart at i de tilfeller andelseiere har ønsket å beholde sine eksisterende markiser, så har disse nesten uten unntak ifbm. demontering eller remontering, blitt ødelagt.

Styret har derfor i styremøte tatt følgende beslutning - sak 113/19 Markiser for småhusene:

«Bevilgede penger settes på konto og benyttes til nye markiser når det er tatt beslutning på hva som skal utføres av rehabilitering av småhusene.»

 

 

Get-Avtalen

Fra februar 2020 vil det også bli økning av månedskosten på TV og Internet/bredbånd. Dette som følge av at vi (dessverre) ikke systematisk har fulgt opp den avtalte prisøkning, konsumprisindeks-regulering, som ligger i Avtalen.. Prisendringen fra kr. 247,- til 285,- per måned kommer på husleiefaktura for februar 2020. Dette reflekterer prisen på den kollektive delen av Avtalen med Get.

 

Avtalen med Get/Telia løper til 30. september 2020. Styret er i prosess med flere leverandører om ny avtale. Ny avtale forutsetter oppgradering til fiber i alle leiligheter og småhus. Hvilke priser som vil gjelde fra 1. oktober 2020 vil bli klart når ny avtale er signert.   

 

Brannvarslinganlegget, feilmelding – andelseiers ansvar og plikter

Feilmeldinger som vises i displayet i den enkelte oppgang må meldes til styret for videre saksgang. Styret gjør oppmerksom på at røykvarsler og avstillingsbryter plassert i leiligheter er borettslagets eiendom. Feil/skader forårsaket av beboer ved feil bruk eller demontering/utkobling av utstyr, vil bli rettet på andelseiers bekostning. Dersom det er behov for demontering av utstyr ifbm. oppussing av leilighet, må elektriker kontaktes slik at dette utføres fagmessig. Øvrig demontering er ikke tillatt.

 

Takluker i terrasseblokker og punktblokker

Styret understreker at taklukene i terrasse- og punkblokker IKKE er lufteluker, men brannluker. Disse skal ikke settes opp for å lufte pga. varme, lukt eller annet. Det som dessverre ofte skjer er at lukene åpnes og blir stående i åpen stilling. Når det da regner eller snør kommer det vann og fuktighet inn i bygget som medfører fuktskader. Det kan bli en kostbar affære. Styret anmoder derfor om at dette respekteres, og oppdages noen en åpen luke, vennligst kontakt vaktmester eller styret umiddelbart.

 

 

Mulig å bestille iLOQ dørlåser til private inngangsdører til leiligheter og småhus.

Pris for enkeltbestilling – ny låssylinder inklusiv montering er kr. 5.387,50 inklusiv mva.

Om borettslaget samler bestillinger, slik at det kan utføres bytte av 5 låser på samme dag, er pris per låssylinder inklusiv montering kr. 4.375,- inklusiv mva.. i dag har vi fått 4 slike bestillinger som venter på femtemann!

 

Mvh. Styret

bottom of page