top of page
  • frydenlundborettsl

Blomsterkasser på rekkverk og terrasser

Styret har fått noen henvendelser om hvilke regler som gjelder for å henge blomsterkasser på balkong- og terrasserekkverk.

Blomsterkasser utvendig på rekkverk og utvendig på terrasser er ikke tillatt.

Dette gjelder først og fremst på grunn av sikkerhet. En blomsterkasse som ved et uhell faller ned er en åpenbar risiko for både liv og helse. I tillegg er det mer praktiske hensyn som vannsøl og blomsterjord mv. som lett faller ned på naboens balkong, terrasse eller markise. Så derfor en vennlig henstilling til andelseiere om å respektere dette.

Blomsterkasser på balkong- og terrasserekkverk SKAL festes på innsiden – IKKE utvendig.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Utleie av garasje

Den enkelte andelseier har anledning til privat utleie av sin parkeringsplass i Dragonstien 14, 97 og 103. Det er likevel en begrensing i at utleie kun kan skje til andre andelseiere eller beboere i F

bottom of page